© NASA/ JPL

© ESA

© CosmosASpaceTimeOdyssey

Twee spiraliserende tornado's met een wormgat ( >'zandloper').

© Venselaar

The content of this site may not be copied, reproduced, distributed, dealt with, in whole or in part, without written consent of MVenselaar ©

TIEN NIEUWE KENMERKEN ©:

 

Tijdens de detailstudie die voorafging aan het boek 'De (bijna-)dood ontrafeld' zijn de volgende nieuwe kenmerken van de bijna-doodervaring gevonden.

Deze zijn op geen enkele manier ooit eerder ter sprake gekomen/ gepubliceerd/ serieus genomen, noch binnen de neurologische verklaring (o.a. dr. Swaab) noch binnen de bovennatuurlijke verklaring (o.a. drs. Van Lommel).

 

Deze tien kenmerken zijn auteursrechtelijk beschermd en de meerderheid ervan, zo blijkt uit dit eerste onderzoek, wordt vergelijkbaar frequent genoemd door BDE'ers, dan dat in onderzoeksmodellen of statistieken zijn vastgelegd ten aanzien van verschillende bekende kenmerken.

Bovendien krijgen ze binnen de vijf-fasen-theorie extra betekenis en importantie.

 

De nieuwe kenmerken zijn op basis van de praktijk analyse ten aanzien van 78 BDE'ers:

  • De ervaring van minuscule vibraties en explosies in het fysieke lichaam;
  • Het zien van een blauw/groene en rood/roze draad of knop;
  • Het gevoel tot een stipje/dotje te worden gereduceerd (en vice versa);
  • De onveranderende notie van 'ik ben' ondanks de realisatie uit licht/energie te bestaan;
  • Det gevoel sneller te reizen dan het licht;
  • De invloed van gedachten;
  • Het gevoel aangetrokken te worden door een soort 'magneet';
  • Het aspect van vergetelheid;
  • De ervaring (van het zien) van tornado's/vortices/draaikolken en een immense 'zandloper'. Deze wordt soms ook omschreven als een diabolo of vlinder;
  • Het zien van de aarde, de maan, de sterren vanuit de ruimte *;

 

 

Naar aanleiding van dit laatste kenmerk is het opmerkelijk dat drs. Van Lommel in zijn boek 'Eindeloos bewustzijn' uitvoerig de wereldberoemde dr. Jung citeert (die o.a. juist dit facet van de BDE beschreven heeft), doch verder dit kenmerkende aspect van de BDE niet signaleert. Een fragment uit het citaat van 18 regels (vrij vertaald; Eindeloos bewustzijn, blz. 48-49):

"Het leek of ik mij hoog boven in het wereldruim bevond. Ver onder mij zag ik de aardbol, gedompeld in heerlijk blauw licht. Ik zag de zee en continenten, het subcontinent van India, de roodgele woestijn van Arabië, de Rode Zee, de bergen van de Himalaya".

Tevens is het opvallend dat drs.Van Lommel tijdens een lezing op 30 april 2016 (http://conferentie-bijna-doodervaring.nl/) nog steeds aangeeft dat "álle bekénde elementen van de BDE (afgezien van de negatieve BDE) zijn voorgekomen in het onderzoek van hem, Van Wees en Meijers. Hij noemt het doodsbesef, de positieve emoties, het bewegen door een tunnel, het hemelse landschap, ontmoeting met overledenen, de buitenlichamelijke ervaring, het levensoverzicht/voorutizicht, de waarneming van kleuren, communicatie met het licht, de grens.

Eenvoudig onderzoek toont echter aan dat ook o.a. de veranderende tijdsbeleving, de observatie van de fysieke wereld, snelheid, de pijnloosheid, de terugkeer, het verbindende zilveren koord, tot de reeds bekende elementen behoorden, maar niet geregistreerd zijn in voornoemd onderzoek in Rijnstate, Arnhem (1988-2002).