The content of this site may not be copied, reproduced, distributed, dealt with, in whole or in part, without written consent of MVenselaar ©

LEZINGEN:

 

De lezing wordt uitstekend beoordeeld. Gemiddeld met een 9.

Enkele reacties: Verrijkend, spectaculair, goed onderbouwd, enthousiast, hoort bij de top van lezingen, de beste interpretatie ooit, fascinerend, visionair.

Onder button 'reviews' zijn meer (inter)nationale reacties te vinden op de lezingen, het boek, de theorie.

 

De lezingen worden aangepast aan de doelgroep (bijv. voor patiënten > over de kenmerken en drie verklaringsmodellen van de bijna-doodervaring).

Tevens zijn de lezingen gericht op een samengaan van theorie, ervaringsverhalen en ontmoeting. De uiteenzetting van de nieuwe BDE-theorie wordt afgewisseld met korte fragmenten uit concrete ervaringsverhalen, die tijdens de lezing door BDE'ers of de gastheer/dame gelezen worden.

 

Voor lezingen >via webmaster: contact@debijnadoodontrafeld.nl (het aantal lezingen per jaar is uiterst beperkt, vanwege gezondheidsredenen ten gevolge van een ernstig bedrijfsongeval).

 

 

TOT DE ZOMERVAKANTIE IS ER GEEN MOGELIJKHEID MEER VOOR LEZINGEN.

 

IN HET NAJAAR IS ER - NAAST ENKELE BESLOTEN LEZINGEN - EEN OPENBARE LEZING IN MAASTRICHT (LIMBURG)

DATUM: 7 NOVEMBER, NADERE INFORMATIE VOLGT

 

 

 

OPENBARE LEZINGEN ZIJN O.A. GEWEEST BIJ:

 

 • volksuniversiteiten
 • universiteit Delft (SG)
 • bibliotheken
 • gezondheidscentra
 • palliatieve zorg instellingen
 • filosofencafés
 • symposia
 • theosofie
 • probus afdelingen
 • vrijmetselarij loges
 • uitvaartcentra
 • cultureel centra
 • spirituele centra
 • levensbeschouwelijke genootschappen
 • zincafés en cafés doodgewoon