Wij zijn sterrenstof en onderdeel van het universum, en worden zowel tijdens het leven     als de (bijna)dood bepaald door alle natuurwetten. Leven en bewustzijn ondergaan        een shift op het moment van de (bijna)dood, en zijn gradueel in ruimte en tijd 

The content of this website, incl. footage, may not be copied, reproduced, distributed etc. without written consent  ©®

Drs.Maureen Venselaar

Leerkracht (1988-1991); Sinds 1991 geesteswetenschapper (thesis: jonge daklozen); Aansluitend 18 jaar geestelijk verzorgster en 5 jaar voorzitter van de Vereniging van Geestelijk Verzorgers in Zorginstellingen (ZH);

1995-2005:

Veld- en literatuur onderzoek naar de bijna-doodervaring;

1995- heden: ontwikkeling van nieuwe BDE theorie via (astro)fysica/natuurwetten.

2006: Grondlegger van de BDE theorie via (astro)fysica, Intellectual rights.

2011: Boek: De (bijna)dood ontrafeld.

2011: eerste publicaties bij o.a. the Institute of Noetic  Sciences, the Near Death Experience Research Foundation; Universiteit Delft (SG);World of Consciousness.

Sinds 2012 (inter)national spreekster.

Enkele lezing reviews: De lezing krijgt gemiddeld een 9) 


Oprichter Speakers Academy en World of Consciousness, A.de Booij:

"Echt een mooie heldere presentatie. Dank je wel Maureen!" 


"De meest wetenschappelijke verklaring. Baanbrekend."

"Heel wat meer nieuws ten opzichte van de oude bekende neurologische en bovennatuurlijke verklaring."


"Je lezing evenaart de lezingen van prof.dr.R.Dijkgraaf, theoretisch natuurkundige en voormalig directeur van het Institute for Advanced Study, Princeton".


"De lezing was geweldig mooi, schitterend, boeiend, verrassend, duidelijk, met veel passie en veel kennis van zaken. Een aanrader."

"In 82 jaar heb ik zo'n lezing nog nooit meegemaakt: zo goed."

"Het stelt me gerust voor wat ooit komen gaat." 

"Verrijkend."

"Mooi energiek en boeiend verhaal".

"Wat knap om deze materie zo met voorbeelden te verduidelijken".

"De lezing is indrukwekkend".  "Ontroerend mooi." "Geweldige lezing, niet alleen wat er is verteld, maar ook de manier waarop."Zie verder: Lezingen/Reviews

Venselaar is grondlegger van de nieuwe Vijf-fasen BDE-Theorie c.q.

NDE-theorie via (astro)fysica. Intellectual Rights 2006, Copyrights 2011

"De meest wetenschappelijke verklaring ooit"; "Fascinerend"; "Visionair"; "Briljant"; "Revolutionair"; "Geweldig hoe alfa-en betawetenschappen samenkomen"; "De studie en theorie zijn een meesterwerk"; "Past als een handschoen"; "De lezing wordt met veel passie en kennis gebracht"; "Hoort bij de top van lezingen"; ;"Grote klasse".

Een goede focus op de BDE, leverde voor het eerst, sinds tientallen jaren onderzoek wereldwijd door tal van wetenschappers (zoals dr.Moody, prof.M.Holden, prof.dr.D.Swaab, en drs. P.v.Lommel) een geheel nieuwe verklaring op (zie youtube.com/watch?v=n9RSXJr4Y_g n.a.v. lezing in 2018)

Nieuwe verklaring van de bijna-dood ervaring verklaart voor het eerst alle 40 kenmerken in een coherent consistent kader:


De bijna-doodervaring (BDE) is een indrukwekkende levensveranderende ervaring die te maken heeft met de (naderende) dood (Wikipedia). Zeker een paar honderd duizend mensen in Nederland hebben een BDE gehad. Tot nu toe werd de BDE neurologisch/fysiek verklaard (o.a. prof.dr.D.Swaab) of méta-fysiek (metafysieke/bovennatuurlijk) (o.a. drs* P.v.Lommel). Maar beide theorieën:

  • zijn dualistisch (terwijl dualisme volgens fysicus prof.dr.M.Tegmark achterhaald is);
  • verklaren niet alle kenmerken en missen 10 significante kenmerken (ook National Geographic spreekt oa. over 'een reis langs de planeten');
  • doen onjuiste analyses en conclusies;
  • maken geen exclusieve koppeling met het leven na de dood (ondanks wat BDE'ers hierover zeggen);
  • zijn ontoereikend (De Coma Science Group concludeerde dat "de neurologische verklaring nog altijd tekort schiet en dat er voor de metafysieke verklaring geen enkel bewijs is" (jan. 20)


Venselaar heeft tegen deze achtergrond een10 jarige interdisciplinaire studie gedaan naar de BDE (literatuurstudie en veldonderzoek).Tevens ontwikkelde zij een nieuwe en non-dualistische BDE-verklaring op basis van (astro)fysica en beschreef ze Vijf Fasen van een (theoretische) volledige BDE:

  1. Het loskomen van het fysieke lichaam.
  2. de heenreis, en de tunnelervaring. Hierbij krijgen BDE'ers afstand van hun fysieke lichaam en ook van de aarde;
  3. de (voorlopige) eindbestemming in een liefdevol alwetend licht;
  4. de terugreis;
  5. de hernieuwde eenwording met het fysieke lichaam.

Kerngedachte van de nieuwe non-dualistische BDE-theorie:

Rond de (bijna)dood komt in het fysieke lichaam een proces op gang waarbij - zo is bewezen (door oa neurwetenschappers) - lichtenergie vrijkomt. Deze lichtenergie (die uit fotonen bestaat) vormt de basis van een nieuw bestaan. Het betreft de wetenschap van de (astro)fysica. Fotonen worden namelijk door (astro)fysici gekoppeld aan o.a. bewustzijn, informatieopslag, lichtsnelheid, en ook aan de relativiteit van ruimte en tijd.

Venselaar ontdekte vele treffende overeenkomsten tussen de BDE/NDE en de (astro)fysica, zoals bv. tussen de beschrijving van 'de tunnelervaring' door BDE'ers, met de beschrijving van  zwarte gaten en wormgaten door astronomen.


Enkele reviews:

International Association for Near Death Studies (IANDS):

"Dit is voortreffelijk, uitmuntend werk". 

Near Death Experience Research Foundation (NDERF):

"Intrigerend. En ik heb nog nooit eerder gezien dat er een koppeling gemaakt is tussen de fysica en de bijna-doodervaring."

Institute Of Noetic Sciences (IONS):

"Jouw hypothese is intrigerend en een significante updated theorie.Je hebt dieper gegraven, en vermoedelijk de missende puzzelstukjes gevonden."

University Virginia, Bruce Greyson: 

"Bedankt voor je artikel. De Vijf-fasen Theorie is breed onderbouwd. Zeker de uitleg van de rode en blauwe kleur die BDE'ers zien, via het Dopplereffect vond ik in het bijzonder erg knap."

Still university of Health Sciences:

"Ontzagwekkend moedig synoptisch onderzoek! Dank je! Het heeft even geduurd voordat alles tot mij doordrong en ik ten volle besefte en waardeerde wat jij gepubliceerd hebt". 


Zie verder: Preview en reviews

*Drs. is volgens de Nederlandse Vereniging Voor Cardiologen en het Ziekenhuis Rijnstate (voormalig werkgever) de enige juiste titel van Pim van Lommel.  Het jarenlange systematische misbruik van de dr. titel door hem (bij o.a. symposia, Nederlandse en buitenlandse media, publicaties, IANDS Nederland c.q. Netwerk NDE etc) acht de NVVC incorrect, en het is een overtreding van het Wetboek van strafrecht. Vooralsnog blijkt er ook geen sprake te zijn van een promotie-onderzoek of ere-doctoraat (juni 2019).

Toelichting: zie>reviews


De (bijna)dood ontrafeld


Dit boek bevat een geheel nieuwe en non-dualistische verklaring van de bijna-doodervaring, via (astro)fysica.

Tevens geeft het een nieuwe kijk op het leven na de (bijna)dood, en bewustzijn.

De theorie is verweven met fragmenten uit ervaringsverhalen. 

Het boek geeft ook aanbevelingen met betrekking tot het persoonlijke leven en de medische wereld (o.a. met betrekking tot nazorg, crisishulpverlening, en orgaandonatie).

Het boek is te bestellen bij:

www.uitgeverijakasha.nl


Enkele boek reviews:


"Fantastisch boek."

"Spectaculaire nieuwe visie op de bijna-doodervaring en unieke antwoorden, met zeer treffende overeenkomsten tussen de empirie van de BDE, de natuurwetenschap en wereldbeschouwingen."

"Het staat bol van opzienbarende conclusies, verrassende inzichten."

"Een prachtig boek! En het gaat over meer dan je vermoedt. Voor mij vallen alle puzzelstukjes op hun plaats, na een hele lange zoektocht."

"Uitzonderlijk hoe de kosmologie van de BDE samenvalt met een werkmodel van de NASA, en zelfs van de TAO."


Zie verder:

Boekfragmenten