Wij zijn sterrenstof en onderdeel van het universum, en worden zowel tijdens het leven    als de (bijna)dood bepaald door alle natuurwetten. Leven en bewustzijn ondergaan         een shift op het moment van de (bijna)dood en zijn gradueel in de ruimte en tijd © 

Contact:


Nederland: 

Hartelijk bedankt voor het bezoeken van mijn website. Emailcontact wordt erg op prijs gesteld en mails worden met belangstelling gelezen, maar helaas ben ik niet in staat om alle emails te beantwoorden. Inkomende email gaat primair via het secretariaat dat verbonden is aan deze website.

Via dit secretariaat kan ook een aanvraag ingediend worden voor het houden van een lezing, voor een verzoek om een artikel of een interview.

Bij voorbaat dank ik je oprecht voor je reactie en wens ik je al het goede, licht en liefde.


Met vriendelijke groet,

Maureen Venselaar

Email adres > via webmaster: contact(at)debijnadoodontrafeld.nl

Twitter: (at)DrsMVenselaar

Facebook: Maureen Venselaar


International:

Many thanks for visiting my website. An english article/preview concerning the five-phase-theory can be found on this website.

Emailcontact is very much appreciated. I read every comment with interest and sympathy. However, I receive a growing number of emails.

Therefore I can not reply to them all. Please, summerise your email (c.q. your NDE-experience, your view or request  for articles, lectures, interviews, et cetera) to a limited number of sentences.

Email adres > via webmaster:  contact(at)debijnadoodontrafeld.nl


Best regards and wishes of love & light.

Maureen Venselaar

Twitter: (at)DrsMVenselaar

Facebook: Maureen Venselaar


Boven: Opnames voor MAX TV;

Links: Na opnames voor documentaire over de BDE bij World Of Consciousness (met oprichter A.de Booij (eveneens oprichter van de Speakers Academy) en Christiannes van Wijk (reporter uit GB);

Rechts: met theoretisch fysicus Prof. Andrei Linde (Stanford University)   en prof. natuurkunde Renata Elizaveta Kallosh.

Media:


Venselaars doelstelling is o.a. (naast het onder de aandacht brengen van haar nieuwe non-dualistische verklaringsmodel via (astro)fysica (de Vijf Fasen Theorie):

 • Het verschaffen van professionele én objectieve informatie over oa. de 3 verklaringsmodellen, de 40 kenmerken, de omstandigheden enz. ter bevoordering van het wetenschappelijke debat, zolang er nog geen onomstotelijke bewijzen zijn over hoe bewustzijn ontstaat;
 • het bijdragen aan het doorbreken van het taboe t.a.v. de bijna-doodervaring (nabijdedoodervaring) door er nuchter, betrokken en met kennis van zaken over te spreken;
 • het vergroten van de maatschappelijke bewustwording dat mensen met o.a. een hartstilstand zo'n ingrijpende ervaring kunnen hebben. National Geographic spreekt over miljoenen mensen wereldwijd;
 • het geven van voorlichting/bijscholing aan professionals in de medische wereld, met het doel om professionele en objectieve info-en ontmoetingsbijeenkomsten te organiseren i.v.m. dit topic (uit de steekproef/onderzoek in 2016 door Venselaar bleek dat geen enkel (academisch) ziekenhuis deze organiseert).


Publicaties:


 • Bijdrage/interview voor Britse documentaire over de BDE 'The nature of Reality';
 • in het Internationale journal van World Of Consciousness, free online (na registeren;
 • The International Near Death Experiences Research Foundation (USA), onder redactie van dr. J. Long;
 • Journal of the Institute Of Noëtic Sciences, Californië (juni, 2012) Noetic.org.the physics of NDE: a five phase theory;
 • Journal of New Realities (USA), onder redactie van prof. A. Steinfeld;
 • Artikel voor The Devision of Perceptual Studies, University of Virginia (december 2012); 
 • Gevraagd om de BDE studie en (astro)fysische verklaring te presenteren bij The institute of Interdisciplinary Studies, Californië;
 • Opnames voor TV MAX;
 • artikel Algemeen Dagblad;
 • België: Ponto 3: nieuw BDE verklaringsmodel > https://ponto3.org/een-nieuwe-verklaring-van-de-bijna-doodervaring/
 • Podcast BDE+ orgaandonatie > Skyhighcreations > https://www.skyhighcreations.nl/maureen-venselaar/?fbclid=IwAR0Ox4EG-d-D57jc2TeLfbDpMUKxQtgPU4hCwYu_zU52eE076uwMwcDsrkU 
 • Gevraagd voor artikel The International Academy Of Consciousness: The journal of IAC World (USA);
 • Journal of Psyche's Journey (USA) (eindredactie D.Nevin, klinisch psycholoog), Psychological Health and Development Associates);
 • Gevraagd voor Supernatural magazine (USA);
 • Gevraagd voor artikel Scientific and Medical Network;
 • Gevraagd voor artikel JEEP psychology;
 • Technische universiteit Delft (sg);
 • Regionaal radio-interview;
 • Frontier magazine;
 • Journal of Psychology Tomorrow (USA), onder redactie v prof.dr.Siegel;The Physics of Near-Death Experiences: A Five-Phase Theory (14 april 2014);
 • Radio Frontier, landelijke live-uitzending;
 • Nationale Ziekenhuiskrant i.v.m. week van de orgaandonatie;
 • Magazine Bres, themanummer 'Het licht';
 • Magazine ParaVisie;
 • Artikel MAX magazine;
 • 3 edities Nationale Ziekenhuiskrant (BDE-fase 1 ; fase 2; nazorg);
 • Thoth (magazine Vrijmetselarij);
 • GodenenMens;
 • Prana (magazine voor nieuwe wetenschappen; onder redactie van o.a. prof.dr.Gerding);
 • Podcast HappyZenHeart,  Relevante en respectabele websites met betrekking tot de bijnadoodervaring zijn onder andere:


  • iands.org (USA)
  • nderf.com (USA)
  • noetic.org (USA)
  • iacworld.org (USA)
  • neardeathexperience.com (USA)
  • coma.ulg.ac.be/nl/(B;NL)
  • ponto3.org (B)
  • bijnadoodervaring.be (B)